Hey there!

It looks like you're enjoying Excel Trkiye- Akademik Excel Forumu but haven't created an account yet. Why not take a minute to register for your own free account now? As a member you get free access to all of our forums and posts plus the ability to post your own messages, communicate directly with other members and much more. Register now!

Already a member? Login at the top of this page to stop seeing this message.

Toplam 8 sonutan 1 ile 8 arasndakiler gsteriliyor.

Konu: cret Hesaplamasnda Devreden SGK Tutar , SGK Matrah

 1. #1
  Yeni ye
  yelik tarihi
  Aug 2010
  Nereden
  KOCAEL
  Mesajlar
  13

  cret Hesaplamasnda Devreden SGK Tutar , SGK Matrah

  Merhaba.
  cret Hesaplamasnda SGK Tavann aan ksm Sonraki aya devrediyor. Devreden tutar sadece iki ay devrede biliyor. Tkenmese bile.

  rnek Hesaplama :

  2017 Yl in


  Ocak Ay in
  Brt cret : 12.000,00
  kramiye : 4.000,00 olsun.
  SGK Matrah : 13.331,40 ( Tavan cret Olduu iin.)
  Devreden SGK Matrah : 2.668,60 ( ubat SGK Matrahna lave Edilecek )

  ubat Ay in
  Brt cret : 3.000,00
  kramiye : 1.000,00 olsun
  SGK Matrah : 6.668,60 ( 3.000,00 + 1.000,00 + 2.668,60 ) Olmas gerekiyor.

  Formda aradmda arivde :Sayn Seyit Mehmet YAYDEMR in gnderdii gemi yllara gre dzenlenmi

  Sub SGK()
  Dim i As Integer
  Dim say As Integer
  Dim s1 As Worksheet
  Dim a As Double


  a = 4738.5


  Set s1 = Workbooks("sgk2.xls").Worksheets("Sheet1")
  say = WorksheetFunction.CountA(s1.Range("A:A"))


  For i = 2 To say
  If s1.Cells(i, 2) > a Then
  s1.Cells(i, 3) = a
  s1.Cells(i, 4) = a * 0.14
  s1.Cells(i, 5) = s1.Cells(i, 2) - a


  ElseIf ((s1.Cells(i, 2) < a) And (s1.Cells(i - 1, 5) = 0)) Then
  s1.Cells(i, 3) = s1.Cells(i, 2)
  s1.Cells(i, 4) = s1.Cells(i, 2) * 0.14
  s1.Cells(i, 5) = 0


  ElseIf ((s1.Cells(i, 2) < a) And (s1.Cells(i - 1, 5) > 0) And (s1.Cells(i, 2) + s1.Cells(i - 1, 5)) > a) Then
  s1.Cells(i, 3) = (s1.Cells(i, 2) + s1.Cells(i - 1, 5))
  s1.Cells(i, 4) = a * 0.14
  s1.Cells(i, 5) = s1.Cells(i, 3) - a


  ElseIf ((s1.Cells(i, 2) < a) And (s1.Cells(i - 1, 5) > 0) And (s1.Cells(i, 2) + s1.Cells(i - 1, 5)) < a) Then
  s1.Cells(i, 3) = (s1.Cells(i, 2) + s1.Cells(i - 1, 5))
  s1.Cells(i, 4) = (s1.Cells(i, 2) + s1.Cells(i - 1, 5)) * 0.14
  s1.Cells(i, 5) = 0
  End If
  Next i
  End Sub

  kodlarna rastladm ancak rnek dosyaya eriemediim iin uygulamasn yapamadm.

  rnek Dosya aadaki Linktedir
  http://s3.dosya.tc/server11/iospm9/M...tayli.xls.html

  Yardmlarnz iin imdiden teekkrler.
 2. #2
  Kdemli ye
  yelik tarihi
  Apr 2004
  Mesajlar
  116
  Merhaba,

  Aada hkm uyarnca;

  Tablona cret, Dier cret eklinde 2 tane kolon eklemen gerek, (D ve E stunu)
  Tablona SSK Matrah, Devreden SSK Matrah olarak 2 tane kolon eklemen gerek, (stteki ilemden sonra G ve H stunu)
  SGK ve tevikleri hesaplarken SGK matrahndan hesaplayacaksn.

  Mudule2 ye aadaki kodu kopyalarsn.
  NOT: Bu kodu hesaplama yapacan dneme ait bordo sayfasnda altrrsn.

  NOT2: Kod ve ileyite farkllk olmutur. Bu yzden buraya yazdm KOD'u sildim. 6. mesaja baknz...  Prime esas kazanlar (3)
  MADDE 80- (Deiik: 17/4/2008 - 5754/47 md.)
  .....................................
  d) cretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Dier demeler ise ncelikle dendii ayn kazancna dahil edilir ve cret dndaki bu demelerin yapld ayda st snrn almas nedeniyle prime tabi tutulamayan ksm, demenin yapld ay takip eden aydan balanarak iki ay gememek zere st snrn altnda kalan sonraki aylarn prime esas kazanlarna ilve edilir. Toplu i szlemelerine tabi iyerleri iverenlerince veya kamu idareleri veya yarg mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan denen cret dndaki demelerin hizmet akdinin mevcut olmad veya askda olduu bir tarihte denmesi durumunda, 82 nci madde hkm de nazara alnmak suretiyle prime esas kazancn tabi olduu en son ayn kazancna dahil edilir. Bu durumlarda sigorta primlerinin, yukarda belirtilen mercilerin kararlarnn kesinleme tarihini izleyen ayn sonuna kadar denmesi halinde, gecikme cezas ve gecikme zamm alnmaz ve 102 nci madde hkmleri uygulanmaz.
  .....................................
  Konu kr ERGL tarafndan (31.03.2017 Saat 13:58 ) deitirilmitir.

 3. #3
  Yeni ye
  yelik tarihi
  Aug 2010
  Nereden
  KOCAEL
  Mesajlar
  13
  Merhaba.

  Ekteki dosyaya uyguladm.
  Linkdeki dosyada mevcut.
  http://s6.dosya.tc/server8/iqzg3f/Ma...tayli.xls.html

  Hesaplamada yle bir durum oluuyor.
  Ocak creti 13.331,40 ilave denek 1.000,00
  ubat creti 13.331,40 ilave denek 1.000,00
  Mart creti 1.266,67 lave denek 0,00 SGK Matrah 2.266,67 buluyor. 3.266,67 olmas gerekiyor. Ocak ayndaki devir ubat aynda kullanlmad iin mart ayna devretmesi, yani ubattan sonraki dneme devreden tutarn 2.000,00 olmas gerekiyor. Bunun 1.000,00 liras Ocaktan kaynakl 1.000,00 liras ubattan kaynakl.

 4. #4
  Kdemli ye
  yelik tarihi
  Apr 2004
  Mesajlar
  116
  Merhaba,

  Doru sylyorsun.
  O zaman aadaki mantk ile yapacam.

  Kod:
  Personel 1
  Ay Maa Ek Kazan Toplam Kazan SGK Matrah Devreden
  Oca.17 10.000,00 5.000,00 15.000,00 13.331,40 1.668,60
  ub.17 10.000,00 4.000,00 14.000,00 13.331,40 2.337,20 (1.668,60 + 668,60)
  Mar.17 10.000,00 3.000,00 13.000,00 13.331,40 668,60 (Ocak ayndan 331,40 TL kullanld, 2.ay bittiinden 1.337,20 artk devretmeyecek.)
  Personel 2
  Ay Maa Ek Kazan Toplam Kazan SGK Matrah Devreden
  Oca.17 10.000,00 5.000,00 15.000,00 13.331,40 1.668,60
  ub.17 10.000,00 4.000,00 14.000,00 13.331,40 2.337,20 (1.668,60 + 668,60)
  Mar.17 10.000,00 1.500,00 11.500,00 13.331,40 505,80 (Ocak aynn tamamn kullandk. Devir ubat ayndan)
  Konu kr ERGL tarafndan (31.03.2017 Saat 12:03 ) deitirilmitir.

 5. #5
  Yeni ye
  yelik tarihi
  Aug 2010
  Nereden
  KOCAEL
  Mesajlar
  13
  Evet.

  rnek hesaplamanz doru.

 6. #6
  Kdemli ye
  yelik tarihi
  Apr 2004
  Mesajlar
  116
  Merhaba,

  Bir nceki maildeki manta gre FIFO yntemine gre yaptm.
  lk nce H stunundan sonra bir stun ekleyiniz.
  H Stunu = nc.Dn.Dev. SGK Matrah
  I Stunu = Bu Dn.Dev. SGK Matrah

  Kod:
  Sub SGK_Matrahi()
  
  Dim i, say, say2 As Integer
  Dim sgktaban, sgktavan, ondodv1, ondodv2, sondodv1, sondodv2, sgkmat As Double
  Dim s1, s2 As Worksheet
  Dim devam As Boolean
  
  
  On Error Resume Next
  
  sgktaban = 1777.5
  sgktavan = sgktaban * 7.5
  
  
  'Yeni yldaki ilk bordroyu oluturuyorsanz (Her yl iin ayr excel tablosu tutmanz durumunda) bu mesaj kacaktr. Aralk aynda devreden varsa o bordro iin bir sayfa oluturun.
  If ActiveSheet.Index - 1 = 0 Then
    Msg = "Bu dnemden nceki dneme ait bordro bulunmamaktadr !!!"
    MsgBox Msg
    MyMsg = MsgBox("nceki Dnem Bordroyu istiyor musunuz?", vbYesNo, "nceki Dnem Sorgu Ekran")
    If MyMsg = vbNo Then devam = True
  End If
  
  
  'Bordrolar dnem sral deilse sayfa adn girin, bo geerseniz nceki dnem iin bir nceki sayfay alacaktr.
  If devam = False Then
     Msg = InputBox("nceki Dnem Sayfa Adn Giriniz... " & Chr(10) & "Bo Geerseniz Activesheet den bir nceki sayfa seilecektir..." _
    , "nceki Dnem Sayfa Ad Seimi.")
      If Msg Is Empty Then
        Set s2 = Sheets(ActiveSheet.Index - 1)
      Else
        Set s2 = Sheets(Msg)
      End If
      say2 = WorksheetFunction.CountA(s2.Range("A:A")) + 1
  End If
  
  
  Set s1 = ActiveSheet
  say = WorksheetFunction.CountA(s1.Range("A:A")) + 1
  
  
  
  For i = 4 To say
    ondodv1 = 0: ondodv2 = 0
    
    If s1.Cells(i, "C") <> "Stajer" Then 'Stajyer SSK tabi olmadndan Stajyeri bo geer. Eer SSK ya tabi olmayan tr olursa buraya ilave edilmeli.
      
      If devam = False Then
        sat = WorksheetFunction.Match(s1.Cells(i, "B"), s2.Columns(2), 0)
        ondodv1 = s2.Range("H" & sat)
        ondodv2 = s2.Range("I" & sat)
      End If
    
      
      If s1.Cells(i, "D") + s1.Cells(i, "E") + ondodv1 + ondodv2 <= sgktavan Then
        sgkmat = s1.Cells(i, "D") + s1.Cells(i, "E") + ondodv1 + ondodv2
        sondodv1 = 0: sondodv2 = 0
      Else
        sgkmat = sgktavan
        If s1.Cells(i, "D") + ondodv1 > sgktavan Then
          sondodv1 = ondodv2
          sondodv2 = s1.Cells(i, "E")
        ElseIf s1.Cells(i, "D") + ondodv1 + ondodv2 > sgktavan Then
          sondodv1 = ondodv2 - (sgktavan - (s1.Cells(i, "D") + ondodv1))
          sondodv2 = s1.Cells(i, "E")
        Else
          sondodv1 = 0
          sondodv2 = s1.Cells(i, "E") - (sgktavan - (s1.Cells(i, "D") + ondodv1 + ondodv2))
        End If
        
      End If
      
      s1.Cells(i, "G") = sgkmat
      s1.Cells(i, "H") = sondodv1
      s1.Cells(i, "I") = sondodv2
      sat = 0: sgkmat = 0: sondodv1 = 0: sondodv2 = 0
    
    End If
    
  Next i
  
  
  End Sub
  Konu kr ERGL tarafndan (31.03.2017 Saat 13:48 ) deitirilmitir.

 7. #7
  Yeni ye
  yelik tarihi
  Aug 2010
  Nereden
  KOCAEL
  Mesajlar
  13
  Teekkrler Sayn kr ERGL.

  Hesaplamalar alyor. Deiik rnek olaylarla inceleyeceim. Her hangi bir durum olursa size de bildiririm.

  Yardmlarnz iin tekrar teekkrler.

  Makrolarn uygulanm hali ekteki dosyadadr.
  http://s9.dosya.tc/server2/800ybo/Ma...tayli.xls.html

  Esenlikler dilerim. yi almalar.

 8. #8
  ye
  yelik tarihi
  Mar 2014
  Mesajlar
  86
  Sayn KarncaZ Merhaba;
  Aadaki Formlde bir hata yokmu

  EER(B4="";"";EER(C4="Stajer";0;(YUVARLA((

  ( EER(Q4<=12600;Q4*0,15; Gelir Vergisi Matrah Dilimi 12600 ancak )

  ( Bu satrda 12000 olarak belirtilmi EER(Q4<=30000;(Q4-12000)*0,2+1890; Nedendir acaba )

  EER(Q4<=110000;(Q4-29000)*0,27+5730;
  EER(Q4>110000;(Q4-106000)*0,35+26970)))))-
  (EER((Q4-R4)<=12600;(Q4-R4)*0,15;
  EER((Q4-R4)<=30000;((Q4-R4)-12000)*0,2+1890;
  EER((Q4-R4)<=110000;((Q4-R4)-29000)*0,27+5730;
  EER((Q4-R4)>110000;((Q4-R4)-106000)*0,35+26970)))));2))))
  AYRICA
  Ocak Brt cret: 13.331,40
  ubat Brt cret:13.331,40
  Toplam Matrah : 26.662,80
  Buna Gre Gelir Vergisi 22.663,38-12.600,00= 10.063,38*20%=2.012,70+1890=3902,70 olmas gerekmezmi,
  kincisi ise Q4 Kmlatif(22.663,38) R4 Gv.Matrah(11.331,69) S4 Aylk Gv.Matrah(2.322,92) bu alanlarndaki hesaplamalarnza gre S4 alanndaki tutar neye gre hangi %delie gre alnm bilgi verebilirmisiniz. Ltfen.

Konu Bilgisi

Users Browsing this Thread

u anda 1 yemiz bu konuya gz atyor. (0 kaytl ye ve 1 misafir.)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •